دهکده جهانی ---------------------- GLOBAL VILLAGE
با ویکی بلاگ به روز باشید Keep up to date with the wikiblog
نويسندگان
http://www.uplooder.net/

با کمک داده‌های مریخ‌نورد کنجکاوی ناسا، دانشمندان به شواهدی دست پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد، آب به شکل مایع در حال حاضر در مقادیر بسیار کم بر سطح مریخ وجود دارد.

 دانشمندان با استفاده از داده‌های مریخ‌نورد کنجکاوی شواهدی بدست آورده‌اند که نشان می‌دهد، زمانیکه دمای هوا در شب‌های سرد زمستانی مریخ کاهش پیدا می‌کند، مقادیر ناچیزی از آب در جو توسط لایه‌های بالایی خاک این سیاره جذب می‌شود.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/٢٦ ] [ ٧:۱٩ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

کوتاه‌ترین جنگ در تاریخ جهان بین انگلیس و زنگبار اتفاق افتاد که گفته می‌شود بین ۳۸ تا ۴۵ دقیقه بیشتر طول نکشید و بریتانیا با ابزار و امکانات خود و بهره بردن از خیانت برخی زنگبارئی‌ها بر این کشور آفریقایی سلطه یافت.

بزرگترین جنگی که تاکنون در تاریخ جهان به ثبت رسیده، مجموعه جنگ‌هایی است که به جنگ‌های صدساله مشهور است. این جنگ‌ها بین انگلستان و فرانسه در میان سالهای ۱۳۳۷ و ۱۴۵۳ اتفاق افتاد.

این جنگ‌ها آنقدر طولانی بودند که در مدت زمان جنگ، فرانسه ۵ پادشاه و انگلستان هم ۵ پادشاه مختلف داشت و هر کدام در برخی مناطق پیروز شده و یا شکست می‌خوردند که در نهایت پس از چندین سال، فرانسه پیروز این خصومت شد.

همه ی جنگ ها آثار جانی  ,مالی و روحی روانی بسیاری را در پی خواهند داشت . اکثر جنگ هایی که در تاریخ رخ داده به دلایل مهمی از جمله قلمرو ,  منابع طبیعی , دفاع از ناموس و یا آزادی های سیاسی بوده ولی بعضی از جنگ ها هم کاملا مضحکانه بوده اند و دلیلی که منجر به آغاز آن جنگ ها شده خنده دار است .

جنگ خوک


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/٢٥ ] [ ٧:٢۱ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

محققان به جزئیات جدیدی از گذشته ماه دست یافتند.

 محققان در سال 1970، فرضیه برخورد عظیم را مطرح کردند که بر اساس آن، ماه نتیجه برخورد عظیم بین زمین و جرم سیاره‌ای دیگری در حدود 4.5 میلیارد سال پیش است.

 ایده مطرح‌شده این بود که یک پیش‌سیاره باستانی از مسیر عادی خود خارج شد و در زاویه مورب به زمین برخورد کرد. اندازه این پیش‌سیاره که Theia نام دارد، به اندازه مریخ بوده و فاصله‌اش به اندازه فاصله زمین از خورشید بود.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/٢٤ ] [ ٦:٥٠ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﻣﻮ ﮔﺮﻓﺖ ,ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ, ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ
ﺁﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿﺸﻪ, ﻣﻦ ﺭﻭﻡﻧﻤﯿﺸﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺸﻢ ﭼﻮﻥ ﺯﻧﻢ
ﻣﺠﺒﻮﺭﻡ ﮐﺮﺩ ﺑﺒﺮﻣﺶ ﺍﻭﻧﺠﺎ, ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﻧﺘﯽ ﺭﻭﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻟﻄﻒ
ﮐﺮﺩﯾﺪ. ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺤﺘﺶﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺗﻪ ﺑﺎﺑﺎ, ﺍﻭﻧﻢ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﭘﺸﯿﻤﻮﻧﯽ
ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ, ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﺩﻡ, ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﻧﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﺷﻤﺎﺱ, ﮔﻔﺖ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺴﺮﻡ ﺗﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭ, ﺩﯾﺪﻡﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻣﺪ ﺗﻮﯾﯽ ﻣﺎﺩﺭ؟ ﺩﻟﻢ ﻧﯿﻮﻣﺪ
ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯼ ﺑﮕﻢ ﻧﻪ , ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺭﻩ, ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﺩﺍﺩ ﺯدﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺫﺍﺭﯼ, ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﭘﺴﺮﻣﻦ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ
ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮﺷﻮﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺭﻩﺩﺳﺘﻤﻮ ﮔﺮﻓﺖ, ﮔﻔﺖ 4 ﻣﺎﻩ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯼ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ , ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻮﯾﻪﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻫﯽ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ
ﭘﺴﺮﺵ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻥﺁﺧﺮ ﭼﮏ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺩﺍﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ , ﻭﻟﯽ ﺗﻪ
ﺩﻟﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﻭﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻡ , ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺵ
ﺧﯿﻠﯽ ... ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﻮ ﺩﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺩﺳﺘﺖ ﺩﺭﺩ ﻧﮑﻨﻪ ,
ﺭﻓﺘﯽ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﮕﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﺷﺪ , ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﺩر

[ ۱۳٩٤/۱/٢۳ ] [ ٧:۱٥ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

اسکلت رخنمون‌دار کلسیتی یک انسان باستانی که در سنگی در اعماق غاری در ایتالیا قرار دارد، حاوی قدیمی‌ترین دی‌ان‌ای نئاندرتال است که تاکنون کشف شده است.

  این مولکول‌ها که شاید 170 هزار ساله باشند، می‌توانند در آینده به ترسیم پیچیده‌ترین تصویر از حیات نئاندرتا‌ل‌ها کمک کنند.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/٢۳ ] [ ٧:۱٢ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

قمر تیتان زحل فاقد آب است، اما برخی دانشمندان بر این باورند که زندگی مبتنی بر متان ممکن است بتواند بر روی این جرم کیهانی وجود داشته باشد.

  این جرم آسمانی یکی از کم‌ خصومت‌ترین محیط‌ها برای انسان‌ محسوب شده و دارای دریاچه‌های متان و حتی‌ آب‌وهوا است. تیتان، جو متراکمی متشکل از 95 درصد نیتروژن و پنج درصد متان دارد و فشار هوا، 1.5 برابر فشار هوا بر روی زمین است.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/۱٧ ] [ ٧:۱٧ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

تحقیقات صورت گرفته توسط محققان انگلیسی نشان می‌دهد، خوابیدن بیش از 9 ساعت، خطر مرگ زودرس را تا سه برابر برای شخص افزایش می‌دهد.

 دانشمندان دانشگاه وارویک با انجام مطالعه فراتحلیلی بر 16 پژوهش مستقل در حوزه خواب و سلامت که بیش از یک میلیون نفر نیز در آنها شرکت داشتند، دریافته‌اند که خوابیدن بیش از 9 ساعت در شب، 30 درصد خطر مرگ زودس را افزایش می‌دهد؛ همچنین افرادی که کمتر از شش ساعت در طول شب می‌خوابند، زودتر از سایر افراد با میزان خواب کافی می‌میرند!


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/۱٧ ] [ ٧:۱٤ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
رنج نباید تو را غمگین کند، این همان جایی است که اغلب مردم اشتباه میکنند...
 رنج قرار است تو را هوشیار تر کند ، چون انسانها زمانی هوشیارتر میشوند که زخمی شوند،
 رنج نباید بیچارگی را بیشتر کند. رنجت را تنها تحمل نکن، رنجت را درک کن،
 این فرصتی است براى بیداری، وقتی آگاه شوی بیچارگی ات تمام میشود...
اگر که به جاى محبتی که به کسی کردید از او بی مهری دیده اید، مأیوس نشوید،
 
 چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری، در زمان دیگری، در رابطه با موضوع دیگری' خواهید گرفت.
 
شک نکنید!
 
این قانون کائنات است....
ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ..
ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ!
 
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ...
ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮاهی
ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺵ...
ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ...
 
ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ!
 
یادمان باشد..
زندگی انعکاس رفتار ما است!
 

انعکاس من بر من

[ ۱۳٩٤/۱/۱٧ ] [ ٧:۱٢ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

پیرمردی با همسرش در فقر زیاد زندگی میکردند.

هنگام خواب ، همسر پیرمرد ازو خواست تا شانه برای او بخرد تا
موهایش را سرو سامانی بدهد.
پیرمرد نگاهی حزن امیز به همسرش کرد و گفت که نمیتوانم بخرم
حتی بند ساعتم پاره شده و در توانم نیست تا بند جدیدی برایش بگیرم.
پیرزن لبخندی زد و سکوت کرد..
پیرمرد فردای انروز بعد از تمام شدن کارش به بازار رفت و ساعت خود را فروخت و شانه  برای همسرش خرید ..
وقتی به خانه بازگشت شانه در دست با تعجب دید که همسرش موهایش را کوتاه کرده است و بند ساعت نو برای او گرفته است .
مات و مبهوت اشکریزان همدیگر را نگاه میکردند.
اشکهایشان برای این نیست که کارشان هدر رفته است برای این بود که همدیگر را به همان اندازه دوست داشتند و هرکدام بدنبال خشنودی دیگری  بودند.
به یاد داشته باشیم.
اگر کسی را دوست داری یا شخصی تو را دوست داشته باشد باید برای خشنود کردن او سعی و تلاش زیادی انجام دهی..

[ ۱۳٩٤/۱/۱٦ ] [ ٧:۳٠ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]


 مسافری خسته که ازراهی دور می آمد،به درختی رسیدوتصمیم گرفت که درسایه آن قدری اسـتراحت کندغافـل ازاینکه آن درخت جـادویی بود،درختی'که میتوانست آنچه که بر دلش میگذرد برآورده سازد!وقتی مسافرروی زمین سخت نشست باخودش فکرکردکه چه خوب میشداگـرتخت خواب نـرمی درآنجابودو اومیتـوانست قـدری روی آن بیارامد.فـوراً تختی که آرزویـش راکرده بوددرکنـارش پدیـدارشـد!مسافر با خودگفت چقدرگـرسـنه هستم.کاش غذای لذیـذی داشتم.ناگهان میـزی مملو ازغذاهای رنگارنگ ودلپذیـردر برابرش آشـکارشد پس مـردباخوشحالی خورد ونوشید.بعـدازسیرشدن،کمی سـرش گیج رفت و پلـکهایش به خاطـرخستگی وغذایی که خورده بود سنگین شدند.خودش راروی آن تخت رهـا کردودرحالـی که به اتفـاقهای شـگفت انگیـز آنروزعجیب فکـرمیکرد با خودش گفت قدری میخوابم.ولی اگریک ببرگرسنه ازاینجا بگـذردچه؟و ناگهان ببـری ظاهـرشـد و او رادرید.!!!
هریک ازما دردرون خود درختی جادویی داریم که منتظرسفارش هایی ازجانب ماست.ولی باید حواسـمان باشد،چون این درخت افکارمنفی، ترسها،و نگرانیها رانیز تحقق میبخشد.بنابراین مراقب آنچه که به آن می اندیشید باشید...l

[ ۱۳٩٤/۱/۱۱ ] [ ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
 
WHEN I CAME DRENCHED IN THE RAIN…………………
وقتی خیس از باران به خانه رسیدم

BROTHER SAID : “ WHY DON’T YOU TAKE AN UMBRELLA WITH YOU?”
برادرم گفت: چرا چتری با خود نبردی؟

SISTER SAID:”WHY DIDN’T YOU WAIT UNTILL IT STOPPED”
خواهرم گفت: چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟

DAD ANGRILIY SAID: “ONLY AFTER GETTING COLD YOU WILL REALISE”.
پدرم با عصبانیت گفت: تنها وقتی سرما خوردی متوجه خواهی شد

BUT MY MOM AS SHE WAS DRYING MY HAIR SAID”
اما مادرم در حالی که موهای مرا خشک می کرد گفت

“STUPID RAIN”
ای باران احمق

THAT’S MOM!!!
این است معنی مادر
[ ۱۳٩٤/۱/۱۱ ] [ ٩:٥٩ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

محققان دانشگاه ملی استرالیا و موسسه نیلز بور در کپنهاگ بر این باورند که کهکشان راه شیری احتمالا مسکن میلیاردها سیاره است که در منطقه قابل سکونت ستارگان خود گردش کرده و ممکن است از حیات برخوردار باشند.

  تلسکوپ فضایی کپلر که در سال 2009 برای جستجوی سیارات فراخورشیدی به فضا پرتاب شده، تاکنون هزاران سیاره را شناسایی کرده که بسیاری از آن‌ها در سیستم‌های مشابه منظومه شمسی با چندین ستاره در مدارهای اطراف ستاره میزبان قرار دارند.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/۱۱ ] [ ٩:٥٦ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

«من اصلا وقت ندارم»، جمله بی معنی است که گاهی شما به خود می‌گویید، اما شما وقت دارید؛ همه وقت دارند. سوال اصلی اینجاست که با آن قرار است چکاری انجام دهیم. اگر همیشه سرتان شلوغ است اما هیچ‌وقت قدمی رو به جلو نمی‌توانید بردارید، شاید باید چند قدمی عقب بگذارید و رابطه خودتان با زمان را درست کنید. در ادامه سه شیوه درباره نگرشمان به زمان خواهید خواند تا شاید راهی که با آن در ارتباطیم تغییر کند.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/٩ ] [ ٧:٥۸ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

امروزه امنیت کامپیوترهای شخصی و شبکه‌ها از جمله موضوعاتی است که کانون توجه تمامی کاربران و حتی موسسات قرار گرفته است. در یک شبکه کامپیوتری و کامپیوترهای شخصی، سرویس‌ها و پروتکل‌های متعددی نصب و پیکربندی می‌شود. در همین راستا، آشنایی با انواع حملات و تهدیدهای شبکه کمک بسیاری برای ایمن سازی سیستم‌ها خواهد کرد.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/٩ ] [ ٧:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

تحقیقات صورت گرفته توسط محققان آمریکایی نشان می‌دهد صدا می‌تواند کلید دست‌یابی به شغل جدید باشد.

  منطقه اصفهان، محققان دانشگاه شیکاگو از گروهی دانشجوی MBA درخواست کردند تا نوشته یا صدای کوتاهی از خود را برای شرکت مورد نظرشان به منظور استخدام بفرستند.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/٩ ] [ ٧:٤۳ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

خارپشتی ازیک مار تقاضا کرد که بگذار

من نیز در لانه تو ,مأواگزینم وهمخانه تو باشم

مارتقاضای خارپشت راپذیرفت

واورا به لانه تنگ وکوچک خویش راه داد!

چون لانه مارتنگ بود

خارهای تیز خارپشت هردم به بدن نرم مار فرو می رفت

ووی را مجروح می ساخت.

امامار از سر نجابت دم بر نمی آورد

سرانجام مارگفت :

نگاه کن ببین چگونه مجروح وخونین شده ام

میتوانی لانه من را ترک کنی؟

خارپشت گفت من مشکلی ندارم

اگرتوناراحتی میتوانی لانه دیگری برای خود بیابی,

 

عادت ها ابتدابه صورت مهمان وارد میشوند

امادیری نمیگذرد که خودرا صاحبخانه می کنند

وکنترل مارا به دست می گیرند.

 

مواظب خارپشت عادتهای منفی زندگیمان باشیم

[ ۱۳٩٤/۱/۸ ] [ ٧:۱٤ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کارشناس روابط عمومی----- گواهی نامه مدیر تور------ گواهی نامه فنون مذاکره------ گواهی نامه زبان بدن------- گواهی نامه +Network
لینک های مفید
صفحات اختصاصی
امکانات وب
RSS Feed

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


Free Page Rank Tool