دهکده جهانی ---------------------- GLOBAL VILLAGE

با ویکی بلاگ به روز باشید Keep up to date with the wikiblog

مارتین لوتر کینگ، درکتاب خاطراتش می نویسد:

روزی دربدترین حالت روحی بودم. فشارهاوسختی هاجانم رابه تنگ آورده بود. سردرگم ودرمانده بودم. مستأصل ونگران، باحالتی غریب وروحی بی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید
دی 96
8 پست
آذر 96
12 پست
آبان 96
21 پست
مهر 96
7 پست
شهریور 96
25 پست
مرداد 96
29 پست
تیر 96
19 پست
شهریور 94
30 پست
مرداد 94
40 پست
تیر 94
26 پست
خرداد 94
8 پست
اسفند 93
22 پست
بهمن 93
14 پست
دی 93
19 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
18 پست
مهر 93
45 پست
شهریور 93
35 پست
مرداد 93
40 پست
تیر 93
63 پست
خرداد 93
15 پست
اسفند 92
35 پست
بهمن 92
20 پست
دی 92
41 پست
آذر 92
112 پست
آبان 92
157 پست
شهریور 92
29 پست
مرداد 92
25 پست
تیر 92
67 پست
خرداد 92
44 پست
اسفند 91
197 پست
بهمن 91
194 پست
دی 91
138 پست
آذر 91
157 پست
آبان 91
207 پست
مهر 91
139 پست
شهریور 91
124 پست
مرداد 91
328 پست
تیر 91
242 پست
خرداد 91
143 پست
اسفند 90
158 پست
بهمن 90
178 پست
دی 90
194 پست
آذر 90
432 پست
آبان 90
191 پست
مهر 90
28 پست
شهریور 90
291 پست
مرداد 90
32 پست