جملات زیبا

هر روز برای مرد عاقل آغاز زندگی تازه ای است

ای مردم به فکر فردا نباشید:برای اینکه فردا نیز مدتی از وقت شما را میگیرد.برای امروز همین ناراحتی و مشکلات،خودش کافی است.

خوشبخت کسیست که امروز را روز خود دانست و با خیال راحت فریاد زد:ای فردا هر چه از دستت بر میاید کوتاهی نکن،زیرا امروز را گذراندم.

/ 0 نظر / 9 بازدید