حکایت جوانمردی

مردی نزد جوانمردی آمد و گفت : تبرکی میخواهم. جامه ات را به من بده تا من نیز همچون تو از جوانمردی بهره ای ببرم.

جوانمرد گفت: جامه ی مرا بهایی نیست. اما سوالی دارم؟
مرد گفت: بپرس.
جوانمرد گفت: اگر مردی چادر بر سر کند زن می شود؟
مردگفت: نه..
 جوانمرد گفت اگر زنی جامه ی مردانه بپوشد مرد می شود؟
مرد گفت: نه...
 جوانمرد گفت: پس در پی آن نباش که جامه ی از جوانمردان را در بر کنی که اگر پوست جوانمرد را هم در بر کشی جوانمرد نخواهی شد .

زیرا جوانمردی به جان است نه به جامه.

/ 0 نظر / 22 بازدید