حیات وحش

به نظر شما چرا شیر به این چهار نفر حمله نمی کنه؟

 
.
.
.
.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
متوجه شدید یا نه؟
برای جذب گردشگر چه کارها که نمیکنن
یک دیواره شیشه ای برای شبیه سازی
 
/ 0 نظر / 4 بازدید