آیامی دانید که

  • با توجه به قانون جاذبه زمین هیچ کوهی نمی تواند بلندتر از 15هزارمتر شود. 
  • توماس ادیسون مخترع لامپ برق از تاریکی وحشت داشت.
  • اگر سیستم دفاعی بدن انسان از کار بیفتد باکتری هایی که در بدن هستند،ظرف 48 ساعت درون بدن را نابود می کنند.
  • جنگل های حاره ای آمازون 20 درصد ذخیره اکسیژن دنیا را تامین می کنند.
  • دم ستاره های دنباله دار همیشه در دورترین نقطه نسبت به خورشید قرار می گیرند.
  • کره زمین به دلیل وجود غبار که روی آن می نشیند هر روز 100 تن سنگین تر از روز قبل می شود.
  • وقتی یک انسان می میرد،آخرین حسی که از کار می افتد حس شنوایی است و نخستین حس،حس بینایی.
  • دندان تنها بخشی از بدن انسان است که اگر آسیب ببیند دیگر ترمیم نمی شود.
  • بیشترین رشد ناخن مربوط به انگشت وسطی دست است.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید