یک معادله جالب

 

 

یک معادله جالب هندو ها:

فقط تا آخر معادله جواب نگاه نکن


 از سن خودت 2 سال کم کن،

 

عدد باقیمانده را با 7 جمع کن، 
اگه عدد زوج بود با 1 جمع کن و اگه عدد فرد بود 1 رو ازش کم کن،

اگه از رنگ‌های تیره خوشت میاد عدد به دست آمده را ضرب در 3 کن و اگه از رنگ‌های روشن خوشت میاد ضرب در 3/5 کن، 


..

.

.

.

.

.

.

.

.

..

 

.

.

.

.

.

.

.

.
نتیجه نهایی رو ولش کن، حال خودت چطوره؟

 

/ 0 نظر / 12 بازدید