پست های ارسال شده در فروردین سال 1394

حکایت+ ﺁﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ

ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﻣﻮ ﮔﺮﻓﺖ ,ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ, ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺁﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿﺸﻪ, ﻣﻦ ﺭﻭﻡﻧﻤﯿﺸﻪ ﭼﺸﻢ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

کشف قدیمی‌ترین دی‌ان‌ای نئاندرتال در اسکلت ایتالیایی

اگرچه انسان‌های مدرن تنها بازمانده‌های دودمان بشر محسوب می‌شوند، گونه‌های بسیار بیشتری در گذشته روی زمین زندگی می‌کردند. نزدیکترین خویشاوند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید