هنگامی که شیطان به خداوند گفت:

من از چهار طرف (جلو، پشت، راست و چپ) انسان را گرفتار و گمراه می‏کنم.

 فرشتگان پرسیدند:
شیطان از چهار سمت بر انسان مسلّط است، پس چگونه انسان نجات می‏یابد؟

 خداوند فرمود: راه بالا و پایین باز است
 راه بالا : نیایش

و راه پایین: سجده و بر خاک افتادن است.

 بنابراین، کسی که دستی به سوی خدا بلند کند یا سری بر آستان او بساید می‏تواند شیطان را طرد کند.

/ 0 نظر / 24 بازدید