حکایت نوح

روایت است که حضرت  نوح علی نبینا و آله علیه السلام 950 سال مردم را به حق خواند، نهایت 80 نفر او را لبیک گفتند! در آخر از دست کفار ناراحت شد و نفرینشان کرد که عذاب الهی آمد و حتی فرزندش هم غرق شد...
شهید آیة الله دستغیب رضوان الله تعالی در کتاب استعاذه اش می گوید:

پس از آنکه حضرت نوح علی نبینا وآله علیه السلام نفرین کرد و همه کفار غرق شدند، ملکی در پیش او ظاهرشد. شغل حضرت نوح علیه السلام کوزه گری بود کوزه هایی از گِل درست می کرد و پس از خشک کردن می فروخت. ملک کوزه ها رایکی یکی از حضرت نوح علیه السلام می خرید و پیش چشمش آن را خُرد می کرد و می شکست! حضرت نوح علیه السلام ناراحت شد و به او اعتراض کرد که این چه کاریست می کنی؟ گفت به تو مربوط نیست من خریده ام و اختیارش را دارم!!

حضرت نوح علیه السلام فرمود:بله، لکن من آن را ساخته ام، مصنوع من است. ملک گفت کوزه هایی ساخته ای، نه اینکه خلق کرده ای، اینک من که آن را می شکنم، تو ناراحت می شوی! چطور نفرین کردی که این همه خلق خدا هلاک گردند درحالی که خدا بنده را خلق کرده و آنها را دوست دارد؟ نوح علیه السلام پس از این قضیه از بس گریه کرد نامش را نوح گذاشتند.

/ 0 نظر / 20 بازدید